Rammeavtale på bistand til analyser for nasjonal transportplan

Country: Norway
Language: NO
Number: 7749548
Publication date: 14-02-2018
Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin
Tags: Transport

Description

EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser
Statens vegvesen 971 032 081 Postboks 8142 Dep Oslo 0033 NO Kontaktperson: Bjor Grønnevet Telefon: +93 806057 E-post: bjor.gronnevet@vegvesen.no NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: http://www.vegvesen.no Nettsted Kjøperprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/249176
Jernbanedirektoratet 916810962 Postboks 16 Sentrum Oslo 0101 NO E-post: post@jernbanedirektoratet.no NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: https://www.jernbanedirektoratet.no/
Kystverket 874783242 Postboks 1502 Ålesund 6025 NO E-post: post@kystverket.no NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: http://www.kystverket.no/
Avinor AS 985198292 Postboks 150 Gardermoen 2061 NO E-post: post@avinor.no NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: https://avinor.no/
I.2) Samordnede innkjøp
Anskaffelsen gjennomføres i fellesskap. I.3) Kommunikasjon
Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=203675&B=VEGVESENTilleggsinformasjon finnes på adressen ovenfor:   Tilbud eller forespørsel om å delta sendes elektronisk via:  http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=203675&B=VEGVESEN Tilbud eller forespørsel om å delta sendes til adressen ovenfor I.4) Type oppdragsgiver
Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet I.5) Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting Del II: Kontrakten II.1) Anskaffelsens omfang
II.1.1) Tittel
Rammeavtale på bistand til analyser for nasjonal transportplan Referansenummer:  17/203209
II.1.2) Hoved-CPV-kode
73200000  -  Konsulentvirksomhet i forbindelse med forskning og utvikling
II.1.3) Type kontrakt
Tjenester
II.1.4) Kort beskrivelse
Statens vegvesen ønsker å inngå en rammeavtale med en leverandør i forbindelse med neste Nasjonal transportplan. Rammeavtalen vil gjelde for tverretatlige analyser og utredninger for Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor for oppdrag under NOK 350 000 inkl mva. Det opprettes en dynamisk innkjøpsordning for oppdrag over NOK 350 000 inkl. mva. Rammeavtalen gjelder derfor kun oppdrag som er estimert under dette. Metodeutvikling vil gå som egne konkurranser.
II.1.5) Estimert totalverdi
Verdi ekskl. MVA: 6400000.00  NOK
II.1.6) Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei II.2) Beskrivelse
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
71620000  -  Analysetjenester 72316000  -  Dataanalyse 79000000  -  Forretningstjenester: lov, reklame, rådgiving, ansettelse, trykking og sikkerhet 79300000  -  Markeds- og økonomisk analyse; offentlig meningsmåling og statistikk
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  Oslo
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
Statens vegvesen ønsker å inngå en rammeavtale med en leverandør i forbindelse med neste Nasjonal transportplan. Rammeavtalen vil gjelde for tverretatlige analyser og utredninger for Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor for oppdrag under NOK 350 000 inkl mva. Det opprettes en dynamisk innkjøpsordning for oppdrag over NOK 350 000 inkl. mva. Rammeavtalen gjelder derfor kun oppdrag som er estimert under dette. Metodeutvikling vil gå som egne konkurranser.
II.2.5) Tildelingskriterier
Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6) Estimert verdi
Verdi ekskl. MVA: 6400000.00  NOK
II.2.7) Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Varighet i måneder: 24Denne kontrakten kan fornyes: ja Beskrivelse av fornyelser:  Opsjon på 1+1 år.
II.2.10) Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner: jaBeskrivelse av opsjoner: Opsjon på 1+1 år.
II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon III.1) Kvalifikasjonskrav
III.1.1) Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister
Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Tilbyder skal være et lovlig etablert foretak
Tilbyder skal bekrefte at han oppfyller dette kravet ved innlevering av tilbud.
Tilbyderne må på forespørsel fra Oppdragsgiver levere følgende dokumentasjonsbevis:
Norske tilbydere: Firmaattest
Utenlandske tilbydere: Dokumentasjon som viser at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor tilbyderen er etablert.

III.1.2) Økonomisk og finansiell kapasitet
Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Oppdragsgiver vil innhente en kredittvurdering fra Experian. For å være kvalifisert må tilbyder vurderes som kredittverdig ut fra poengscore. Ved tvil eller behov vil siste tre års regnskap vurderes i tillegg. Minimumskrav:  Tilbyder skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre kontrakten.
III.1.3) Teknisk og faglig kvalifikasjoner
Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Tilbyder skal bekrefte at han oppfyller dette kravet ved innlevering av tilbud.
Tilbyderne må på forespørsel fra Oppdragsgiver levere følgende dokumentasjonsbevis:
Tilbyder skal vedlegge en liste over de viktigste relevante oppdrag og utførte tjenester de siste 3 år, herunder opplysninger om verdi, tidspunkt, kort beskrivelse av oppdraget, samt navnet på den offentlige eller private mottaker.
Tilbyder skal redegjøre for minimum 3 (maksimum 5) referanseoppdrag.
Minimumskrav:  Tilbyder skal ha utført oppdrag av samme art og vanskelighetsgrad. III.2) Kontraktsvilkår Del IV: Prosedyre IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3) Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordningRammeavtale med én leverandør
IV.1.8) Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja IV.2) Administrativ informasjon
IV.2.2) Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato:  19.03.2018 Lokal tid:  15:00
IV.2.4) Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på
Norsk
IV.2.6) Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende
Tilbud må være gyldig til:  30.04.2018
IV.2.7) Tilbudsåpning
Dato:  19.03.2018 Lokal tid:  15:15 Del VI: Utfyllende informasjon VI.1) Informasjon om gjentakelse
Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei VI.4) Klagebehandling
VI.4.1) Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen
Statens vegvesen postboks 8142, dep Oslo 0033 NO E-post: postmottak@vegvesen.no
VI.5) Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED
13.02.2018

Other tenders from Norway за for this period

Rammeavtale på medisinteknisk måleutstyr Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Rammeavtale filmproduksjon Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Anskaffelse av bæreeevnemålinger - Region øst 2018 Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Mobilt trafikkregistreringsutstyr for registrering av motorkjøretøy. Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Water transport services Source: TED