HentMeg transporttjenester i Sauda kommune

Country: Norway
Language: NO
Number: 7749547
Publication date: 14-02-2018
Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin
Tags: Transport

Description

EØS-kunngjøring Del I: Tjenester I.1) Navn og adresser
Kolumbus AS 914749360 Pb 270, Sentrum Stavanger 4002 NO Kontaktperson: Jytte Birch Emmerhoff E-post: jytte.emmerhoff@kolumbus.no NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland Fylke: Rogaland, Kommune: Sauda Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: https://permalink.mercell.com/80712446.aspx Nettsted Kjøperprofil: http://www.kolumbus.no/
I.3) Kommunikasjon
Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  https://permalink.mercell.com/80712446.aspxTilleggsinformasjon finnes på adressen ovenfor:   Tilbud eller forespørsel om å delta sendes elektronisk via:  https://permalink.mercell.com/80712446.aspx Tilbud eller forespørsel om å delta sendes til adressen ovenfor I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybuss eller buss Del II: Kontrakten II.1) Anskaffelsens omfang
II.1.1) Tittel
HentMeg transporttjenester i Sauda kommune Referansenummer:  17/323
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60100000  -  Veitransporttjenester
II.1.3) Type kontrakt
Tjenester
II.1.4) Kort beskrivelse
Kolumbus AS kunngjør konkurranse om rammeavtale på transporttilbud i en sone i Sauda kommune. Transporttjenestene skal være et substitutt for alminnelig rutekjøring med buss. 
Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[https://permalink.mercell.com/80712446.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.

II.1.6) Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei II.2) Beskrivelse
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
60000000  -  Transporttjenester (bortsett fra avfallstransport)
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland Fylke: Rogaland, Kommune: Sauda
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
Kolumbus AS kunngjør konkurranse om rammeavtale på transporttilbud i Sauda kommune. Transporttjenestene skal være et substitutt for alminnelig rutekjøring og erstatte rutekjøring med buss. Hensikten er å gi kommunen et fleksibelt kollektivtilbud og øke kollektivandelen i kommunen. Operatør vil få i oppdrag å tilby transport fra adresse til adresse i sonen.  
II.2.5) Tildelingskriterier
Kriteriene nedenforKvalitetskriterier  -  Navn:  Miljø  /  Vekting:  30% Pris  -  Vekting:  70%
II.2.7) Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Start: 01.07.2018  /  Slutt: 30.06.2020Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.9) Informasjon om begrensning av antall leverandører som skal velges ut til å gi tilbud
Planlagt antall leverandører: 3
II.2.10) Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner: jaBeskrivelse av opsjoner: Opsjon på utvidelse av avtalen 1+1 år
Opsjon på kortere bestillingsfrist fra Oppdragsgiver til Operatør i henhold til beskrivelse i Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon III.1) Kvalifikasjonskrav
III.1.2) Økonomisk og finansiell kapasitet
Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3) Teknisk og faglig kvalifikasjoner
Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag III.2) Kontraktsvilkår Del IV: Prosedyre IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Type prosedyre
Konkurranse med forhandling
IV.1.8) Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja IV.2) Administrativ informasjon
IV.2.2) Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato:  20.03.2018 Lokal tid:  12:00
IV.2.4) Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på
Norsk Del VI: Utfyllende informasjon VI.1) Informasjon om gjentakelse
Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei VI.2) Informasjon om elektroniske arbeidsflyter
Elektronisk fakturering godtas VI.4) Klagebehandling
VI.4.1) Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen
Kolumbus AS Postboks 270 Sentrum Stavanger 4002 DK Internettadresse: (URL) www.kolumbus.no

VI.4.4) Organ som kan gi informasjon om klagebehandling
Klagenemnda for offentlige anskaffelser Postboks 439 Sentrum Bergen 5805 DK Telefon: +47 55597500 E-post: post@kofa.no Internettadresse: (URL) www.kofa.no
VI.5) Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED
13.02.2018

Other tenders from Norway за for this period

Rammeavtale på bistand til analyser for nasjonal transportplan Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Rammeavtale på medisinteknisk måleutstyr Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Rammeavtale filmproduksjon Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Anskaffelse av bæreeevnemålinger - Region øst 2018 Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Mobilt trafikkregistreringsutstyr for registrering av motorkjøretøy. Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin