RFI - Markedsundersøkelse IKT Drift og tilhørende tjenester

Country: Norway
Language: NO
Number: 7662448
Publication date: 10-02-2018
Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin
Tags: Research services

Description

EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser
Utlendingsdirektoratet - UDI 974760746 Hausmannsgate 21 OSLO 0182 NO Kontaktperson: Kjartan Nilsen Telefon: +47 23351500 E-post: kjni@udi.no NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: https://permalink.mercell.com/80451123.aspx Nettsted Kjøperprofil: http://www.udi.no/
I.3) Kommunikasjon
Tilleggsinformasjon finnes på adressen ovenfor:   I.4) Type oppdragsgiver
Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet I.5) Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting Del II: Kontrakten II.1) Anskaffelsens omfang
II.1.1) Tittel
RFI - Markedsundersøkelse IKT Drift og tilhørende tjenester Referansenummer:  18/00687
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72510000  -  Datamaskinrelaterte driftstjenester
II.1.3) Type kontrakt
Tjenester
II.1.4) Kort beskrivelse
Hensikten med denne RFI er å samle informasjon frapotensielle leverandører som kan levere hybride driftstjenester og tilhørendetjenestespekter.
Basert på innspill fra RFI, se vedlagte dokument for besvarelse, kan UDI etterbehov åpne en tettere avklaringsdialog med noen av leverandørene for videreutdypning og diskusjoner. Dette vil bli gjort i form av møter mellom UDI ogpotensielle aktører.

II.1.6) Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei II.2) Beskrivelse
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
48810000  -  Informasjonssystemer 72300000  -  Datatjenester 72400000  -  Internett tjenester 72415000  -  Drift- og vertstjenester for nettsider (World wide web) 72500000  -  Datamaskinrelaterte tjenester 72700000  -  Datamaskin nettverktjenester
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo Fylke: Oslo
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
Denne RFI er det første trinnet i en anskaffelsesprosess, og vil bli brukt som innspill til en bedre forståelse av dagens marked innenfor området IKT-drift og omfanget av tilhørende tjenester. Se vedlagte dokumenter. II.3) Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse: 22.05.2018 Del IV: Prosedyre IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei IV.2) Administrativ informasjon Del VI: Utfyllende informasjon VI.5) Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED
08.02.2018

Other tenders from Norway за for this period

NRK - personforsikring og reiseforsikringer Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Reguleringstjenester nytt skolesenter på Tangvall Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items Source: TED

Rehabilitation hospital services Source: TED

Water transport services Source: TED