Brukonstruksjoner: kjøp av prosjekteringstjenester, rådgivning og inspeksjoner

Description

EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser
Statens vegvesen Region vest 971032081 Pb 43 Leikanger 6861 NO Kontaktperson: Stian Persson E-post: stian.persson@vegvesen.no NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: http://www.vegvesen.no Nettsted Kjøperprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/249176
I.3) Kommunikasjon
Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=199055&B=VEGVESENTilleggsinformasjon finnes på adressen ovenfor:   Tilbud eller forespørsel om å delta sendes elektronisk via:  http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=199055&B=VEGVESEN Tilbud eller forespørsel om å delta sendes til adressen ovenfor I.4) Type oppdragsgiver
Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet I.5) Hovedaktivitet
Annet:  Samferdsel Del II: Kontrakten II.1) Anskaffelsens omfang
II.1.1) Tittel
Brukonstruksjoner: kjøp av prosjekteringstjenester, rådgivning og inspeksjoner Referansenummer:  17/184234
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71310000  -  Rådgivning ingeniør- og byggetekniske tjenester
II.1.3) Type kontrakt
Tjenester
II.1.4) Kort beskrivelse
Konkurransen gjelder en rammeavtale for Statens vegvesen Region vest.
Oppdragsgiver ønsker tilbud på levering av følgende tjenester:
1. Prosjektering av bruer og andre konstruksjoner med tilhørende rådgivning
2. Klassifisering og kontroll for dispensasjoner
3. Prosjekteringskontroll av bruer og andre konstruksjoner
4. Prosjektering av fornying og vedlikehold av konstruksjoner
5. Inspeksjoner av eksisterende konstruksjoner
6. Spesielle prosjekteringstjenester
6.1. Ferjekaier
6.2. Komposittbruer (fiberarmert polymerkompositt)
6.3. Aluminiumsbruer

II.1.5) Estimert totalverdi
Verdi ekskl. MVA: 1.00  NOK
II.1.6) Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: jaTilbud kan gis på  alle delkontrakter II.2) Beskrivelse
II.2.1) Tittel
Oppdragstype 1-5 Delkontrakt nr.:  1
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
71322300  -  Prosjektering av broer 71328000  -  Tjenesteytelser innen kontrollberegning av prosjekterte bærende konstruksjoner 71631450  -  Inspeksjon av broer
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
1. Prosjektering av bruer og andre konstruksjoner med tilhørende rådgivning
Gjelder prosjektering av bruer og andre konstruksjoner med tilhørende rådgivning
2. Klassifisering og kontroll for dispensasjoner
Gjelder klassifisering og vurdering av bruer på omsøkte vegruter og detaljkontroll av
utvalgte enkeltbruer
3. Prosjekteringskontroll av bruer og andre konstruksjoner
Gjelder gjennomføring av kontroll av prosjektering av brukonstruksjoner
4. Prosjektering av fornying og vedlikehold av konstruksjoner
5. Inspeksjoner av eksisterende konstruksjoner
Gjelder inspeksjoner av bruer og andre konstruksjoner

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6) Estimert verdi
Verdi ekskl. MVA: 1.00  NOK
II.2.7) Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Start: 01.03.2018  /  Slutt: 01.03.2020Denne kontrakten kan fornyes: ja Beskrivelse av fornyelser:  Avtalen kan forlenges to ganger á ett år. Maksimal avtalelengde er 2+1+1=4 år.
II.2.10) Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner: nei
II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Tittel
Oppdragstype 6.1 Delkontrakt nr.:  2
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
71322300  -  Prosjektering av broer 71328000  -  Tjenesteytelser innen kontrollberegning av prosjekterte bærende konstruksjoner 71631450  -  Inspeksjon av broer
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
Spesielle prosjekteringstjenester:
1. Prosjektering, rådgivning, kontroll og oppfølging av ferjekaier

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6) Estimert verdi
Verdi ekskl. MVA: 1.00  NOK
II.2.7) Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Start: 01.03.2018  /  Slutt: 01.03.2020Denne kontrakten kan fornyes: ja Beskrivelse av fornyelser:  Avtalen kan forlenges to ganger á ett år. Maksimal avtalelengde er 2+1+1=4 år.
II.2.10) Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner: nei
II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Tittel
Oppdragstype 6.2 Delkontrakt nr.:  3
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
71322300  -  Prosjektering av broer 71328000  -  Tjenesteytelser innen kontrollberegning av prosjekterte bærende konstruksjoner 71631450  -  Inspeksjon av broer
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
Spesielle prosjekteringstjenester:
2. Prosjektering, rådgivning, kontroll og oppfølging av brukonstruksjoner i kompositt (fiberarmert polymerkompositt)

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6) Estimert verdi
Verdi ekskl. MVA: 1.00  NOK
II.2.7) Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Start: 01.03.2018  /  Slutt: 01.03.2020Denne kontrakten kan fornyes: ja Beskrivelse av fornyelser:  Avtalen kan forlenges to ganger á ett år. Maksimal avtalelengde er 2+1+1=4 år.
II.2.10) Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner: nei
II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Tittel
Oppdragstype 6.3 Delkontrakt nr.:  4
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
71322300  -  Prosjektering av broer 71328000  -  Tjenesteytelser innen kontrollberegning av prosjekterte bærende konstruksjoner 71631450  -  Inspeksjon av broer
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
Spesielle prosjekteringstjenester:
3. Prosjektering, rådgivning, kontroll og oppfølging av brukonstruksjoner i aluminium

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6) Estimert verdi
Verdi ekskl. MVA: 1.00  NOK
II.2.7) Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Start: 01.03.2018  /  Slutt: 01.03.2020Denne kontrakten kan fornyes: ja Beskrivelse av fornyelser:  Avtalen kan forlenges to ganger á ett år. Maksimal avtalelengde er 2+1+1=4 år.
II.2.10) Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner: nei
II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Tittel
Fellesdokumenter Delkontrakt nr.:  5
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
71322300  -  Prosjektering av broer 71328000  -  Tjenesteytelser innen kontrollberegning av prosjekterte bærende konstruksjoner 71631450  -  Inspeksjon av broer
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
Denne "delkontrakten" gjelder dokumenter som er felles
for alle delkontraktene samt kvalifikasjonskriteriene.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6) Estimert verdi
Verdi ekskl. MVA: 1.00  NOK
II.2.7) Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Start: 01.03.2018  /  Slutt: 01.03.2020Denne kontrakten kan fornyes: ja Beskrivelse av fornyelser:  Avtalen kan forlenges to ganger á ett år. Maksimal avtalelengde er 2+1+1=4 år.
II.2.10) Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner: nei
II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon III.1) Kvalifikasjonskrav
III.1.2) Økonomisk og finansiell kapasitet
Minimumskrav:  Nødvendig ansvarsforsikring iht. NS8401 og NS8402
III.1.3) Teknisk og faglig kvalifikasjoner
Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Det kreves kompetanse og erfaring innen de (t ) aktuelle tjenestområdet det gis tilbud på.
Se konkurransegrunnlaget for fullstendig beskrivelse
Minimumskrav:  Utførte oppdrag av samme art, kompleksitet/vanskelighetsgrad og omfang/størrelse og ha erfaring med levering tjenesten iht N400.
Se konkurransegrunnlaget for fullstendig beskrivelse og dokumentasjonskrav.
III.2) Kontraktsvilkår
III.2.2) Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten
NS8401 og NS8402, spesielle vilkår. Se konkurransegrunnlaget.

III.2.3) Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten
Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten Del IV: Prosedyre IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3) Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordningRammeavtale med flere leverandører Planlagt maksimalt antall leverandører i rammeavtalen:  12
IV.1.8) Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja IV.2) Administrativ informasjon
IV.2.2) Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato:  12.01.2018 Lokal tid:  12:00
IV.2.4) Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på
Norsk
IV.2.6) Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende
Tilbud må være gyldig til:  28.02.2018
IV.2.7) Tilbudsåpning
Dato:  12.01.2018 Lokal tid:  12:00 Sted:  Det vil ikke være offentlig tilbudsåpning. Tilbudene vil bli åpnet så snart vi har anledning etter at tilbudsfristen er passert. Del VI: Utfyllende informasjon VI.1) Informasjon om gjentakelse
Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei VI.3) Tilleggsinformasjon
Antall leverandører på rammeavtalen:
Oppdragsgiver ønsker å inngå avtale med totalt 4-6 hovedleverandører samlet under delkontrakt 1. I tillegg kommer avtaler med 1-2 leverandører for hver av de spesielle prosjekteringstjenestene, delkontraktene 2,3 og 4.
Se konkurransegrunnlaget for nærmere beskrivelse.
VI.4) Klagebehandling
VI.4.1) Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen
Statens vegvesen Region vest Leikanger 6863 NO E-post: firmapost-vest@vegvesen.no Internettadresse: (URL) www.vegvesen.no
VI.5) Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED
27.11.2017

Other tenders from Norway за for this period

Dentale implantater til foretakene i Helse Sør-Øst Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

EØS 2017 Innleige av helsepersonell Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Renhold Oslo tinghus samt rens av gardiner Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Flatanger Pleie- og omsorgstun Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Flatanger Pleie- og omsorgstun Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin