Brukonstruksjoner: kjøp av prosjekteringstjenester, rådgivning og inspeksjoner

Description

EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser
Statens Vegvesen 971 032 081 Postboks 8142 Dep Oslo 0033 NO Kontaktperson: Åge Gjørøy Telefon: +47 02030 E-post: age.gjoroy@vegvesen.no NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: www.vegvesen.no Nettsted Kjøperprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/249176
I.4) Type oppdragsgiver
Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet I.5) Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting Del II: Kontrakten II.1) Anskaffelsens omfang
II.1.1) Tittel
Brukonstruksjoner: kjøp av prosjekteringstjenester, rådgivning og inspeksjoner Referansenummer:  16/169558
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71310000  -  Rådgivning ingeniør- og byggetekniske tjenester
II.1.3) Type kontrakt
Tjenester
II.1.4) Kort beskrivelse
Konkurransen omfatter følgende tjenester:
• Prosjektering av bruer og andre konstruksjoner med tilhørende rådgivning
• Klassifisering og kontroll for dispensasjoner
• Prosjekteringskontroll av bruer og andre konstruksjoner
• Prosjektering av fornying og vedlikehold av konstruksjoner
• Inspeksjoner av eksisterende konstruksjoner
• Spesielle prosjekteringstjenester

II.1.6) Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja II.2) Beskrivelse
II.2.1) Tittel
Brukonstruksjoner: kjøp av prosjekteringstjenester, rådgivning og inspeksjoner Delkontrakt nr.:  1
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
71322300  -  Prosjektering av broer 71328000  -  Tjenesteytelser innen kontrollberegning av prosjekterte bærende konstruksjoner 71631450  -  Inspeksjon av broer
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
Rammeavtale for kjøp av prosjekteringstjenester, rådgivning og inspeksjoner.
II.2.5) Tildelingskriterier
Kriteriene nedenforKvalitetskriterier  -  Navn:  Tilbudt personells dokumenterte erfaring og kompetanse  /  Vekting:  40 Kvalitetskriterier  -  Navn:  Oppgaveforståelse  /  Vekting:  30 Pris  -  Vekting:  30
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner: nei
II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Tittel
Del1-5 Brukonstruksjoner: Delkontrakt nr.:  2
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
71322300  -  Prosjektering av broer 71328000  -  Tjenesteytelser innen kontrollberegning av prosjekterte bærende konstruksjoner 71631450  -  Inspeksjon av broer
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
Oppdragsgiver ønsker å inngå avtale med totalt 4-6
hovedleverandører samlet under pkt.1-5. Se A.2.1. i
konkurransegrunnlaget.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kriteriene nedenforKvalitetskriterier  -  Navn:  Tilbudte personells dokumenterte erfaring og kompetanse  /  Vekting:  40 Kvalitetskriterier  -  Navn:  Oppgaveforståelse  /  Vekting:  30 Pris  -  Vekting:  30
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner: nei
II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Tittel
Del 6.1 Ferjekaier Delkontrakt nr.:  3
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
71322300  -  Prosjektering av broer 71328000  -  Tjenesteytelser innen kontrollberegning av prosjekterte bærende konstruksjoner 71631450  -  Inspeksjon av broer
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
Oppdragsgiver ønsker å inngå avtale med totalt 1-2
leverandører for hver av de spesielle
prosjekteringstjenestene under pkt. 6.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kriteriene nedenforKvalitetskriterier  -  Navn:  Tilbudte personells dokumenterte erfaring og kompetanse  /  Vekting:  40 Kvalitetskriterier  -  Navn:  Oppgaveforståelse  /  Vekting:  30 Pris  -  Vekting:  30
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner: nei
II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Tittel
Del 6.2 Komposittbruer (fiberarmert polymerkompositt) Delkontrakt nr.:  4
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
71322300  -  Prosjektering av broer 71328000  -  Tjenesteytelser innen kontrollberegning av prosjekterte bærende konstruksjoner 71631450  -  Inspeksjon av broer
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
Oppdragsgiver ønsker å inngå avtale med totalt 1-2
leverandører for hver av de spesielle
prosjekteringstjenestene under pkt. 6..

II.2.5) Tildelingskriterier
Kriteriene nedenforKvalitetskriterier  -  Navn:  Tilbudte personells dokumenterte erfaring og kompetanse  /  Vekting:  40 Kvalitetskriterier  -  Navn:  Oppgaveforstålese  /  Vekting:  30 Pris  -  Vekting:  30
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner: nei
II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Tittel
Del 6.3 Aluminiumsbruer Delkontrakt nr.:  5
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
71322300  -  Prosjektering av broer 71328000  -  Tjenesteytelser innen kontrollberegning av prosjekterte bærende konstruksjoner 71631450  -  Inspeksjon av broer
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
Oppdragsgiver ønsker å inngå avtale med totalt 1-2
leverandører for hver av de spesielle
prosjekteringstjenestene under pkt. 6.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kriteriene nedenforKvalitetskriterier  -  Navn:  Tilbudte personells dokumenterte erfaring og kompetanse  /  Vekting:  40 Kvalitetskriterier  -  Navn:  Oppgaveforstålese  /  Vekting:  30 Pris  -  Vekting:  30
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner: nei
II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei Del IV: Prosedyre IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3) Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
IV.1.8) Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja IV.2) Administrativ informasjon
IV.2.1) Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen
Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 049-091186
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-247636 Del V: Kontraktsinngåelse Kontraktsnr.: 1
Tittel: Brukonstruksjoner: kjøp av prosjekteringstjenester, rådgivning og inspeksjoner
V.1) Informasjon om manglende kontraktsinngåelse
Kontrakten/delkontrakten er ikke inngåttAndre årsaker (avbrutt prosedyre) Del V: Kontraktsinngåelse Kontraktsnr.: 2
Tittel: Del1-5 Brukonstruksjoner:
V.1) Informasjon om manglende kontraktsinngåelse
Kontrakten/delkontrakten er ikke inngåttAndre årsaker (avbrutt prosedyre) Del V: Kontraktsinngåelse Kontraktsnr.: 3
Tittel: Del 6.1 Ferjekaier
V.1) Informasjon om manglende kontraktsinngåelse
Kontrakten/delkontrakten er ikke inngåttAndre årsaker (avbrutt prosedyre) Del V: Kontraktsinngåelse Kontraktsnr.: 4
Tittel: Del 6.2 Komposittbruer (fiberarmert polymerkompositt)
V.1) Informasjon om manglende kontraktsinngåelse
Kontrakten/delkontrakten er ikke inngåttAndre årsaker (avbrutt prosedyre) Del V: Kontraktsinngåelse Kontraktsnr.: 5
Tittel: Del 6.3 Aluminiumsbruer
V.1) Informasjon om manglende kontraktsinngåelse
Kontrakten/delkontrakten er ikke inngåttAndre årsaker (avbrutt prosedyre) Del VI: Utfyllende informasjon VI.3) Tilleggsinformasjon
Vi er kommet til at det foreligger feil/uklarheter i konkurransegrunnlaget som
ikke er mulig å rette. Vi mener også at feilen/uklarheten er av en slik karakter at den kan ha
hatt betydning for utfallet av konkurransen. Det foreligger da en plikt til å avlyse
konkurransen.
På denne bakgrunn har SVVRV besluttet å avlyse konkurransen.
Ny konkurranse vil bli kunngjort i nær fremtid.
VI.4) Klagebehandling
VI.4.1) Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen
Statens vegvesen Askedalen 4 Leikanger 6863 NO
VI.5) Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED
23.11.2017

Other tenders from Norway за for this period

Sengevaskemaskin til Sykehuset Innlandet Lillehammer Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Mottak og behandling av næringsavfall Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

SO-17-10: Dynamisk innkjøpsordning, utstyr plattform velferdsteknologi Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Anskaffelse av bronkoskopirack Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Rammeavtale for kjøp av elektromateriell Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin