Kontorrekvisita, fritt skolemateriell og kopipapir

Description

EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser
BTV Innkjøp 964 951 373 Hauges gate 89 Drammen 3019 NO Kontaktperson: Cathrine Røkaas E-post: cathrine.rokaas@bfk.no NUTS-kode:  NO03 -  Sør-Østlandet Region: Sør-Østlandet Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: http://www.bfk.no/innkjop
I.4) Type oppdragsgiver
Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter I.5) Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting Del II: Kontrakten II.1) Anskaffelsens omfang
II.1.1) Tittel
Kontorrekvisita, fritt skolemateriell og kopipapir Referansenummer:  BTV-2017-010
II.1.2) Hoved-CPV-kode
30000000  -  Kontor- og PC-maskineri, utstyr og forsyninger bortsett fra møbler og programvarepakker
II.1.3) Type kontrakt
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse
BTV Innkjøp har gjennomført konkurranse for rammeavtale på kontorrekvisita, fritt skolemateriell og kopipapir på vegne av tre fylkeskommuner og en rekke kommuner i regionen. Se konkurransegrunnlaget for mer informasjon.
Oppdragsgiver
BTV Innkjøp er felles innkjøpsenhet for Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner, og leder et innkjøpssamarbeid bestående av alle kommunene i Buskerud, 12 kommuner i Telemark, Høgskolen Buskerud og Vestfold, samt fylkesmennene i Telemark og Buskerud.
BTV Innkjøp har det innkjøpsfaglige ansvaret for denne anskaffelsen.
For mer informasjon se www.bfk.no/innkjop
For nærmere informasjon om anskaffelsen viser vi til kravspesifikasjon.

II.1.6) Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7) Anskaffelsens totale verdi
Verdi ekskl. MVA:  72000000  NOK II.2) Beskrivelse
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
22000000  -  Trykksaker og relaterte produkter. 22111000  -  Skolebøker 30190000  -  Diverse kontorutstyr og -materiell
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO033 -  Vestfold Fylke: Vestfold NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud Fylke: Buskerud NUTS-kode:  NO034 -  Telemark Fylke: Telemark Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  For informasjon om hvilke kommuner som deltar viser Oppdragsgiver til konkurransegrunnlaget,
grunnet kapasitetsproblemer i Tend Sign.

II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
BTV Innkjøp har gjennomført konkurranse for rammeavtale på kontorrekvisita, fritt skolemateriell og kopipapir på vegne av tre fylkeskommuner og en rekke kommuner i regionen. Se konkurransegrunnlaget for mer informasjon.
II.2.5) Tildelingskriterier
Kriteriene nedenforKvalitetskriterier  -  Navn:  Produktkvalitet  /  Vekting:  30 Kvalitetskriterier  -  Navn:  Miljø  /  Vekting:  10 Pris  -  Vekting:  60
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner: nei
II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei Del IV: Prosedyre IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3) Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
IV.1.8) Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja IV.2) Administrativ informasjon
IV.2.1) Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen
Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 089-175754 Del V: Kontraktsinngåelse Kontraktsnr.: BTV-2017-010
Tittel: Rammeavtale kontorrekvisita, fritt skolemateriell og kopipapir
V.2) Kontraktsinngåelse
V.2.1) Dato for inngåelse av kontrakten
2017-08-23
V.2.2) Informasjon om tilbud
Antall mottatte tilbud:  3 Antall tilbud mottatt elektronisk:  3Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3) Den valgte leverandørens navn og adresse
Maske AS 975 872 378 Løvåsmyra 2 Heimdal 7072 NO E-post: bitten.emilie.hagen@maske.no NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge Internettadresse: (URL) http://www.maske.no
Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4) Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)
Opprinnelig estimert totalverdi av kontrakten/delkontrakten:  72000000  NOK Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  72000000  NOK Del VI: Utfyllende informasjon VI.3) Tilleggsinformasjon
Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afpuiuajgh VI.4) Klagebehandling
VI.4.1) Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen
Tingretten Drammen NO
VI.5) Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED
2017-09-13

Other tenders from Norway за for this period

03 Infrastruktur - Server, nettverk, lagring - Nasjonale tjenester Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

BI-verktøy for datavisualisering Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

1132301 Agder fengsel, avdeling Mandal og 1132601 Agder fengsel, avdeling Froland H002 ITB - koordinator Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

ANSK-2879-17 Interiørarkitekt - Helsecampus Årstadvollen Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Database, overvåkning og screening av selskaper i Statens Pensjonsfond Utland Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin