Rammeavtale - Kjøp av advokattjenester innenfor grunnervervstjenester

Country: Norway
Language: NO
Number: 1331325
Publication date: 12-04-2017
Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin
Tags: Land purchase services

Description

EØS-kunngjøring Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser
Statens Vegvesen 971 032 081 Postboks 8142 Dep Oslo 0033 NO Kontaktperson: Mariann Førsund-Hansen Telefon: +47 02030 E-post: mariann.forsund-hansen@vegvesen.no NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: www.vegvesen.no Nettsted Kjøperprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/249176
I.3) Kommunikasjon
Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=184323&B=VEGVESENTilleggsinformasjon finnes på adressen ovenfor:   Tilbud eller forespørsel om å delta sendes elektronisk via:  http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=184323&B=VEGVESEN Tilbud eller forespørsel om å delta sendes til adressen ovenfor I.4) Type oppdragsgiver
Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet I.5) Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting Del II: Kontrakten II.1) Anskaffelsens omfang
II.1.1) Tittel
Rammeavtale - Kjøp av advokattjenester innenfor grunnervervstjenester Referansenummer:  17/16391
II.1.2) Hoved-CPV-kode
75230000  -  Rettstjenester
II.1.3) Type kontrakt
Tjenester
II.1.4) Kort beskrivelse
De juridiske tjenestene som denne anskaffelsen dekker er prosessoppdrag for domstolene og løpende juridisk rådgivning ‐ både skriftlig og muntlig, ved erverv av grunn og rettigheter (primært etter stadfestet reguleringsplan) til riks- og fylkesvegnettet. Dette omfatter bl.a. skjønn, overskjønn, tiltaksjordskifte, forhandlinger og minnelige avtaler og liknende. Oppdragsgiver har fullmakt til å forestå grunnerverv på vegne av fylkene. Vi tar forbehold om at fullmaktene kan endres.
For fylkene Vest-Agder & Aust-Agder skal det inngås avtale med 1 leverandør som dekker begge fylkene.
For fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud skal det inngås avtale med 2 leverandører der begge leverandørene skal dekke alle tre fylkene.

II.1.5) Estimert totalverdi
Verdi ekskl. MVA: 15000000.00  NOK
II.1.6) Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: jaTilbud kan gis på  alle delkontrakter Maksimalt antall delkontrakter som kan inngås med én tilbyder:  2 II.2) Beskrivelse
II.2.1) Tittel
Rammeavtale - Kjøp av advokattjenester innenfor grunnervervstjenester - Telemark, Vestfold og Buskerud Delkontrakt nr.:  1
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
70332000  -  Tjenesteytelser i forbindelse med fast eiendom til annet enn beboelsesformål 70332200  -  Forvaltning av næringseiendommer 70332300  -  Tjenesteytelser i forbindelse med industriell eiendom 75231000  -  Juridiske tjenester 79110000  -  Juridisk rådgivning og representasjon 79111000  -  Juridisk rådgivning 79112000  -  Juridisk representasjon 79140000  -  Juridisk rådgivning og informasjonstjenester
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  Telemark, Vestfold og Buskerud
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
De juridiske tjenestene som denne anskaffelsen dekker er prosessoppdrag for domstolene og løpende juridisk rådgivning ‐ både skriftlig og muntlig, ved erverv av grunn og rettigheter (primært etter stadfestet reguleringsplan) til riks- og fylkesvegnettet. Dette omfatter bl.a. skjønn, overskjønn, tiltaksjordskifte, forhandlinger og minnelige avtaler og liknende. Oppdragsgiver har fullmakt til å forestå grunnerverv på vegne av fylkene. Vi tar forbehold om at fullmaktene kan endres.
For fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud skal det inngås rammeavtale med 2 leverandør som dekker alle tre fylkene.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6) Estimert verdi
Verdi ekskl. MVA: 10000000.00  NOK
II.2.7) Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Varighet i måneder: 24Denne kontrakten kan fornyes: ja Beskrivelse av fornyelser:  1 år + 1 år
II.2.10) Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner: jaBeskrivelse av opsjoner: Avtalen kan forlenges 1 år + 1 år
II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Tittel
Rammeavtale - kjøp av advokattjenester innenfor grunnervervstjenester Aust- og Vest-Agder Delkontrakt nr.:  2
II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r)
70332000  -  Tjenesteytelser i forbindelse med fast eiendom til annet enn beboelsesformål 70332200  -  Forvaltning av næringseiendommer 70332300  -  Tjenesteytelser i forbindelse med industriell eiendom 75231000  -  Juridiske tjenester 79110000  -  Juridisk rådgivning og representasjon 79111000  -  Juridisk rådgivning 79112000  -  Juridisk representasjon 79140000  -  Juridisk rådgivning og informasjonstjenester
II.2.3) Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO -  NORGE Sted: hele Norge Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  Telemark, Vestfold og Buskerud
II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen
De juridiske tjenestene som denne anskaffelsen dekker er prosessoppdrag for domstolene og løpende juridisk rådgivning ‐ både skriftlig og muntlig, ved erverv av grunn og rettigheter (primært etter stadfestet reguleringsplan) til riks- og fylkesvegnettet. Dette omfatter bl.a. skjønn, overskjønn, tiltaksjordskifte, forhandlinger og minnelige avtaler og liknende. Oppdragsgiver har fullmakt til å forestå grunnerverv på vegne av fylkene. Vi tar forbehold om at fullmaktene kan endres.
For fylkene Vest-Agder & Aust-Agder skal det inngås
rammeavtale med 1 leverandør som dekker begge
fylkene.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6) Estimert verdi
Verdi ekskl. MVA: 5000000.00  NOK
II.2.7) Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Varighet i måneder: 24Denne kontrakten kan fornyes: ja Beskrivelse av fornyelser:  1 år + 1 år
II.2.10) Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11) Informasjon om opsjoner
Opsjoner: jaBeskrivelse av opsjoner: Avtalen kan forlenges 1+1 år
II.2.13) Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon III.1) Kvalifikasjonskrav
III.1.1) Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister
Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Se konkurransegrunnlag

III.1.2) Økonomisk og finansiell kapasitet
Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3) Teknisk og faglig kvalifikasjoner
Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag III.2) Kontraktsvilkår
III.2.2) Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten
Se konkurransegrunnlag
Del IV: Prosedyre IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3) Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordningRammeavtale med flere leverandører Planlagt maksimalt antall leverandører i rammeavtalen:  3
IV.1.8) Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja IV.2) Administrativ informasjon
IV.2.2) Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato:  11/05/2017 Lokal tid:  12:00
IV.2.4) Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på
Norsk
IV.2.6) Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende
Tilbud må være gyldig til:  17/08/2017
IV.2.7) Tilbudsåpning
Dato:  11/05/2017 Lokal tid:  12:00 Del VI: Utfyllende informasjon VI.1) Informasjon om gjentakelse
Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei VI.4) Klagebehandling
VI.4.1) Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen
Statens vegvesen Region sør Arendal NO
VI.5) Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED
11/04/2017

Other tenders from Norway за for this period

Rammeavtale teknisk bistand båt Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Merkantil bistand Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

Rammeavtale for kjøp av treflis til nærvarmeanlegg Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

2017-07 Rammeavtale for kjøp av barnehagemøbler, skolemøbler, institusjonsmøbler, kontormøbler og kontorstoler Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin

EØS 028-2017 Rammeavtale Biladministrative tjenester (ny) Source: kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren Doffin